Data byla pořízena za finanční spoluúčasti EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Portál byl zprovozněn s finanční podporou Fondu Vysočiny. Kontaktní osoba: Milan Kopic, DiS.